''Veig clarament el perill 
de sentir-m'hi bé. 
Demà, 
si algú m'afalaga, 
si tinc feina, 
si fa sol, 
hi ha el perill 
de sentir-m'hi bé.''

20
/130

Veig clarament el perill 
de sentir-m'hi bé. 
Demà, 
si algú m'afalaga, 
si tinc feina, 
si fa sol, 
hi ha el perill 
de sentir-m'hi bé. 

Però penso 
que quan me n'adoni 
que tot s'ha de pagar 
minuciosament, 
potser 
no ho voldré fer, 
potser em voldré fer creure 
que aquestes coses 
no cal que es paguin. 

I m'equivocaré.

MIQUEL BAUçà
El noble joc, 1972