''El roser 
del teu terrat, 
quan feia vent 
s'ajaçava: 

treia el cap 
per la meva finestra.''

21
/130

El roser 
del teu terrat, 
quan feia vent 
s'ajaçava: 

treia el cap 
per la meva finestra.

MIQUEL BAUçà
El noble joc, 1972