''Crec que tot ja està perdut. 
Doblego el cos, 
m'assec 
enmig de la ciutat 
per esperar-la. ''

22
/130

Crec que tot ja està perdut. 
Doblego el cos, 
m'assec 
enmig de la ciutat 
per esperar-la. 

Escupo la brutor del pit 
i me n'hi torn a ficar. 

Sis obrers en cos de camisa 
em miren amb mala cara. 

No tinc cap ideologia 
on arrapar-me.

MIQUEL BAUçà
El noble joc, 1972