''El vellut, 
els llevamans, les ruques 
estan mig adormits: 
aprofiten el solellet. 
Els garrofers, de puntetes, 
fugen coster amunt.''

27
/130

El vellut, 
els llevamans, les ruques 
estan mig adormits: 
aprofiten el solellet. 
Els garrofers, de puntetes, 
fugen coster amunt. 

MIQUEL BAUçà
El noble joc, 1972