''Els galls adolescents 
feien cua 
per tirar-se-la. 
Després, 
mirant al cel 
de la inútil feta 
en feien un escàndol.''

30
/130

La polla negra tenia 
una cama trencada: 
amb els ulls rojos, 
amb el peu esquerre 
i l'ala dreta 
s'arrossegava 
dins les buines 
de l'estable. 
Els galls adolescents 
feien cua 
per tirar-se-la. 
Després, 
mirant al cel 
de la inútil feta 
en feien un escàndol. 

MIQUEL BAUçà
El noble joc, 1972