''Home, tota la tristor ja és teva 
i ja amb la falç enlaire, sigilosament, 
ho podràs cridar a les verdes muntanyes. ''

34
/130

Home, tota la tristor ja és teva 
i ja amb la falç enlaire, sigilosament, 
ho podràs cridar a les verdes muntanyes. 
Tot el goig, tota la tristor molsuda, 
tots els dies bords, l'amor fètid, 
la tranquil•la pau del pelegrí són teus. 
Tot és així perquè ja tota pedra dansa, 
tota blancor ja declina, tota pols exulta, 
com un salm infernal de boira. 

MIQUEL BAUçà
El noble joc, 1972