''... i n'Antoni de sa Clota 
s'ha trencat el ballador 
mal botant aquella tanca.''

35
/130

No ho diràs pas per això, 
ara que ja no surt aigua 
al grifó que hi ha a sa Font, 
ara que no duu llaçada 
la pubilla a can Picó, 
i n'Antoni de sa Clota 
s'ha trencat el ballador 
mal botant aquella tanca. 

MIQUEL BAUçà
El noble joc, 1972