''Sòlid dins el buit m'aixec, 
lentíssimament constato 
que el dia és clar 
però no en faig cas. 
Penso... però no ho faré 
per no fer més ample 
la grandària del buit.''

36
/130

Sòlid dins el buit m'aixec, 
lentíssimament constato 
que el dia és clar 
però no en faig cas. 
Penso... però no ho faré 
per no fer més ample 
la grandària del buit. 
L'exterior és alhora 
dur com el pes de peixatera, 
flonjo com l'estopa, 
insegur com les aigües 
que estopegen 
al Caló d'en Marçal.

MIQUEL BAUçà
El noble joc, 1972