''Del nas, pulcre, em trec la gota 
que es congria d'un plegat. 
Pel passeig avui desfilen 
cavalls, carros i blindats.''

37
/130

Del nas, pulcre, em trec la gota 
que es congria d'un plegat. 
Pel passeig avui desfilen 
cavalls, carros i blindats. 

MIQUEL BAUçà
Poemes, 1973