''Els diumenges a la tarda 
faig visites als parents. 
Autobusos plens de guàrdies 
enfolleixen pels carrers.''

38
/130

Els diumenges a la tarda 
faig visites als parents. 
Autobusos plens de guàrdies 
enfolleixen pels carrers. 

MIQUEL BAUçà
Poemes, 1973