''Amaguen tots la follia 
part darrera els guardapits. 
Però sempre hi ha algun enze 
que rebenta en esclafits. ''
 

39
/130

Amaguen tots la follia 
part darrera els guardapits. 
Però sempre hi ha algun enze 
que rebenta en esclafits. 
 

MIQUEL BAUçà
Poemes, 1973