''Oh mumare, mumareta, 
sort que vau poder fugir. 
Ara al cel ja menjau dolces, 
asseguda a un balancí. ''

40
/130

Oh mumare, mumareta, 
sort que vau poder fugir. 
Ara al cel ja menjau dolces, 
asseguda a un balancí. 

MIQUEL BAUçà
Poemes, 1973