''Tots els amos van a missa 
el diumenge amb capell nou, 
i saluden el notari; 
s'irriten si crema el brou.'' 

41
/130

Tots els amos van a missa 
el diumenge amb capell nou, 
i saluden el notari; 
s'irriten si crema el brou. 

MIQUEL BAUçà
Poemes, 1973