''Tres gavines volategen 
la despulla d'un puput. 
La veïna de l'escala, 
per no veure-ho, alça l'ull.''

42
/130

Tres gavines volategen 
la despulla d'un puput. 
La veïna de l'escala, 
per no veure-ho, alça l'ull.

MIQUEL BAUçà
Poemes, 1973