''Ara plou, i plou aquí 
i per sobre els horts de Campos. 
Passa el vell de can Ribot. 
Deu venir de pagar els amos.''

43
/130

Ara plou, i plou aquí 
i per sobre els horts de Campos. 
Passa el vell de can Ribot. 
Deu venir de pagar els amos. 

MIQUEL BAUçà
Poemes, 1973