''El cap clar i el cor tranquil, 
tasto ardors del tot honestes. 
No és gens bruta la claror 
quan travessa la finestra.''

45
/130

El cap clar i el cor tranquil, 
tasto ardors del tot honestes. 
No és gens bruta la claror 
quan travessa la finestra. 

MIQUEL BAUçà
Poemes, 1973