''Abans d'entrar al paradís 
m'espolso la pols grollera, 
calculo bé els esglaons 
i faig deu passes enrera. ''

46
/130

Abans d'entrar al paradís 
m'espolso la pols grollera, 
calculo bé els esglaons 
i faig deu passes enrera. 

MIQUEL BAUçà
Poemes, 1973