''Què més bell que una coloma 
que no dubta per triar 
el cop d'ala més exacte 
quan té ganes de salpar!''

47
/130

Què més bell que una coloma 
que no dubta per triar 
el cop d'ala més exacte 
quan té ganes de salpar!

MIQUEL BAUçà
Poemes, 1973