''Cenyit i net, 
potes de mosca, 
petjo la plana 
amb un sonet. 
Obro la porta, 
pujo l'escala, 
aleno el fred.''
  

/130

Cenyit i net, 
potes de mosca, 
petjo la plana 
amb un sonet. 
Obro la porta, 
pujo l'escala, 
aleno el fred. 
  

MIQUEL BAUçà
Notes i comentaris, 1975