''Si la dent em cau, demà 
tindré por d'anar a costura.''

65
/130

Si demà em cau la dent, 
tindré un portell a la boca. 

--- 

Si la dent em cau, demà 
tindré por d'anar a costura.

MIQUEL BAUçà
Notes i comentaris, 1975