''Com un ciclamen, 
poc més o menys, 
dissolc i covo 
passions balbes, 
furtivament. ''

66
/130

Com un ciclamen, 
poc més o menys, 
dissolc i covo 
passions balbes, 
furtivament. 

MIQUEL BAUçà
Notes i comentaris, 1975