''I més ben dit: 
sóc caçador 
professional 
d'altes aurores.''

68
/130

I més ben dit: 
sóc caçador 
professional 
d'altes aurores. 

MIQUEL BAUçà
Notes i comentaris, 1975