''Abraç el regne 
de la impostura, 
la frase dita 
mil anys en va 
i planto cara 
i defineixo 
fràgils conductes 
dels meus germans.''

70
/130

Abraç el regne 
de la impostura, 
la frase dita 
mil anys en va 
i planto cara 
i defineixo 
fràgils conductes 
dels meus germans.

MIQUEL BAUçà
Notes i comentaris, 1975