''Aquell dia, quan vas caure, 
era tova la llaurada.''

74
/130

Aquell dia, 
quan vas caure 
dins el llaurat, 
la terra 
era tova. 

--- 

Aquell dia, quan vas caure, 
era tova la llaurada.

MIQUEL BAUçà
Notes i comentaris, 1975