''Peixos blancs, perduts 
dins llençols de porcellana.''

76
/130

Peixos blancs, perduts 
dins llençols de porcellana. 

MIQUEL BAUçà
Notes i comentaris, 1975