''Un nerviós nàufrag no sap 
la topografia de l'ànima. ''

77
/130

Un nerviós nàufrag no sap 
la topografia de l'ànima. 

MIQUEL BAUçà
Notes i comentaris, 1975