''S'han casat, tenen dos fills; 
ella broda, fa el menjar, 
enumera els avantatges. 
Torna a ploure per S'Algar.''

80
/130

S'han casat, tenen dos fills; 
ella broda, fa el menjar, 
enumera els avantatges. 
Torna a ploure per S'Algar. 

MIQUEL BAUçà
Notes i comentaris, 1975