Que n'era de dolça la palla, 
la nina dins el paller! 
Ara ha tornat  de la clínica, 
l'encalcen dins el graner. 

81
/130

Que n'era de dolça la palla, 
la nina dins el paller! 
Ara ha tornat  de la clínica, 
l'encalcen dins el graner. 

MIQUEL BAUçà
Notes i comentaris, 1975