''Dins la fosca, invulnerable, 
faig el clot de la figuera.''

84
/130

Dins la fosca, invulnerable, 
faig el clot de la figuera. 

MIQUEL BAUçà
Notes i comentaris, 1975