''L'aiguat esclata. 
Ja són les cinc. 
Em trobo els peus 
dins els mitjons. 
Aquestes ràfegues 
no han de perdre'm. ''

85
/130

L'aiguat esclata. 
Ja són les cinc. 
Em trobo els peus 
dins els mitjons. 
Aquestes ràfegues 
no han de perdre'm. 

MIQUEL BAUçà
Notes i comentaris, 1975