''S'inflen les veles 
enmig d'es Port. 
Passo amb el carro 
sense conhort.''

86
/130

S'inflen les veles 
enmig d'es Port. 
Passo amb el carro 
sense conhort.

MIQUEL BAUçà
Notes i comentaris, 1975