''La llebre salta 
les tiges seques. 
Ja falta poc 
per la garriga.''

87
/130

La llebre salta 
les tiges seques. 
Ja falta poc 
per la garriga. 

MIQUEL BAUçà
Les Mirsines: colònia de vacances, 1983