''Un marriment sense insídia 
va emmusteint les garlandes 
que altre temps bé s'estenien 
més enllà del comellar. ''

88
/130

Un marriment sense insídia 
va emmusteint les garlandes 
que altre temps bé s'estenien 
més enllà del comellar. 

MIQUEL BAUçà
Les Mirsines: colònia de vacances, 1983