''La terrola enjogassada 
mou la cua i xucla el cuc 
que l'arada del pagès 
ha malmès i tret defora. ''

89
/130

La terrola enjogassada 
mou la cua i xucla el cuc 
que l'arada del pagès 
ha malmès i tret defora. 

MIQUEL BAUçà
Les Mirsines: colònia de vacances, 1983