''Aquelles gallines cloques 
que corrien pels rostolls 
i dormien enfilades, 
¿no en tenen la culpa de tot, 
per haver sabut fer creure'm 
que el viatge no seria 
un troteig irresponsable? ''

91
/130

Aquelles gallines cloques 
que corrien pels rostolls 
i dormien enfilades, 
¿no en tenen la culpa de tot, 
per haver sabut fer creure'm 
que el viatge no seria 
un troteig irresponsable? 

MIQUEL BAUçà
Les Mirsines: colònia de vacances, 1983