''Quin posat, quina expertesa 
esmerçaves per  anar 
del bordell fins a la Llotja, 
quan encara l'hortolà 
del verger de les Clarisses...''

94
/130

Quin posat, quina expertesa 
esmerçaves per  anar 
del bordell fins a la Llotja, 
quan encara l'hortolà 
del verger de les Clarisses 
badallava entreabaltit! 
Jo puc dir-ho perquè et veia 
de darrera el finestral 
del despatx del senyor jutge. 

MIQUEL BAUçà
Les Mirsines: colònia de vacances, 1983