''Si l'Enric sent l'afalac 
del terror del clot immund, 
és que hi guaita. Si no hi cau, 
no caldrà d'importunar-lo. ''

95
/130

Si l'Enric sent l'afalac 
del terror del clot immund, 
és que hi guaita. Si no hi cau, 
no caldrà d'importunar-lo. 

MIQUEL BAUçà
Les Mirsines: colònia de vacances, 1983