''Al costat d'una cosina 
que arribà en el tren d'ahir 
ha pensat d'anar a alleujar-se. 
D'un cop sec amb el cantell, 
ha trencat la guardiola. ''

96
/130

Al costat d'una cosina 
que arribà en el tren d'ahir 
ha pensat d'anar a alleujar-se. 
D'un cop sec amb el cantell, 
ha trencat la guardiola. 
La conserge ha lligat caps 
i ho divulga per l'escala. 
Ell reïx fins al carrer. 
Gosa córrer i no ho troba. 
Tentineja i cau a plom 
just davant la perruquera. 

MIQUEL BAUçà
Les Mirsines: colònia de vacances, 1983