''Conseqüència immediata: 
no li haig de demanar, 
al merlot, dins la bardissa, 
què hi deu fer per què no en fuig 
cap a boscos amb foranques. ''

99
/130

Sol ixent, lluna al pertús, 
faig cent trams de graons petris, 
cada dia, cap al puig, 
perquè el vol de la coloma 
continuï perennal... 
Conseqüència immediata: 
no li haig de demanar, 
al merlot, dins la bardissa, 
què hi deu fer per què no en fuig 
cap a boscos amb foranques. 

MIQUEL BAUçà
El crepuscle encén estels, 1992