''Cada dia vaig a escola. 
El pupitre és al seu lloc. 
Duc el llapis, la plagueta. 
M'hi consagro resolut 
i resolc l'endevinalla 
de quin és el nombre ver 
de vitralls a l'oratori.''

101
/130

Cada dia vaig a escola. 
Elo pupitre és al seu lloc. 
Duc el llapis, la plagueta. 
M'hi consagro resolut 
i resolc l'endevinalla 
de quin és el nombre ver 
de vitralls a l'oratori. 

MIQUEL BAUçà
El crepuscle encén estels, 1992