''El pillard, l'han vist grimpar... 
S'arrossega a la deriva, 
s'engrampona pel teulat, 
la massissa barbacana 
i rellisca, coratjós, 
fins al buit, per on es gronxa.''

103
/130

El pillard, l'han vist grimpar... 
S'arrossega a la deriva, 
s'engrampona pel teulat, 
la massissa barbacana 
i rellisca, coratjós, 
fins al buit, per on es gronxa.

MIQUEL BAUçà
El crepuscle encén estels, 1992