''Un cop dins el paradís, 
vaig sentir eguinar-me l'egua, 
i m'ho feia de com quan 
era just una pollina. ''

107
/130

Un cop dins el paradís, 
vaig sentir eguinar-me l'egua, 
i m'ho feia de com quan 
era just una pollina. 
Els badius desabrigats, 
les peülles amb rosada, 
aquell hàlit vigorós..., 
expandida, esponerosa, 
ritme greu i lenitiu... 
Altre cop ens encontràvem. 

MIQUEL BAUçà
El crepuscle encén estels, 1992