''Què faré que em tregui a fora...? 
¿Gosar anar a veure el pallús, 
que l'oratge arremolina 
damunt l'era que treu brull...''

108
/130

Què faré que em tregui a fora...? 
¿Gosar anar a veure el pallús, 
que l'oratge arremolina 
damunt l'era que treu brull; 
el fonoll, les caramuixes, 
que es destrenen del canyís; 
la ridorta que s'enfila 
per la soca del murtrer...? 
Tots m'esperen. Puc estar-me'n. 

MIQUEL BAUçà
El crepuscle encén estels, 1992