'' "Llisament: em cau defora", 
jo que em menjo les ferides... 
He sabut que eren nials. 
És l'estricte necessari. ''

110
/130

 "On s'escau l'indret que dius?", 
em pregunten els apòstates, 
els obsessos, aquells qui 
es coneixen i s'exulten. 
 "Llisament: em cau defora", 
jo que em menjo les ferides... 
He sabut que eren nials. 
És l'estricte necessari. 

MIQUEL BAUçà
El crepuscle encén estels, 1992