''Un anyoc d'albors primeres 
m'indicia, meritat, 
la lluor, de dins l'espluga... 
La infortuna, el marimon, 
l'estrebada, la nequícia, 
no tenir el sostre envidrat, 
poc m'agreguen coratgies.''

113
/130

Un anyoc d'albors primeres 
m'indicia, meritat, 
la lluor, de dins l'espluga... 
La infortuna, el marimon, 
l'estrebada, la nequícia, 
no tenir el sostre envidrat, 
poc m'agreguen coratgies.

MIQUEL BAUçà
El crepuscle encén estels, 1992