''Gota a gota, fa camí
el bover amb la seva bava.
Ell, que anava a travessa
el desert de per Nevada,
de tranuita, sorral cresp,
es detura a la frontera.''

115
/130

Gota a gota, fa camí
el bover amb la seva bava.
Ell, que anava a travessa
el desert de per Nevada,
de tranuita, sorral cresp,
es detura a la frontera.

MIQUEL BAUçà
El crepuscle encén estels, 1992