''El dimoni dóna voltes.
La caldera ja és bullent...
Ell comença a sentir rampa
a turmells, canells, artells...''

116
/130

El dimoni dóna voltes.
La caldera ja és bullent...
Ell comença a sentir rampa
a turmells, canells, artells...
Tot amb tot, pot fer-se escàpol,
capbussar-se encontinent
per la banda de l'obaga,
per on boixos i murtrers,
xops encara de rosada,
es retenen capficats...
No podria passar sense.

MIQUEL BAUçà
El crepuscle encén estels, 1992