''No en faig cas, del calabruix,
m'és igual que el cel no hi digui...
Cap ruixat no arriba al pou,
concitant un mal presagi.''

117
/130

Sóc sofert i tot m'encalma.
Em sé estar quiet al jaç.
No tinc l'hora pignorada,
tinc a punt la pell dels dits,
per si els dies s'allarguessin...
No en faig cas, del calabruix,
m'és igual que el cel no hi digui...
Cap ruixat no arriba al pou,
concitant un mal presagi.

MIQUEL BAUçà
El crepuscle encén estels, 1992