''Amb pedres, que jo vaig dur, 
aquest carrer tornà pla.''

51
/113

Amb pedres, que jo vaig dur,
aquest carrer tornà pla.
Pedres que a tothom coneixen,
a mi no m'han recordat...
Aquest carrer està empedrat...

BLAI BONET
El Poder i la Verdor, 1981