''Qualsevulla que siguin les regles,
el joc ha començat i la sort és 
decidida; donau-me cartes, sé
ben redecert que sortirà el teu nom.''

>
El límit de la passió
1
/6
El límit de la passió

és el teu nom, està escrit.
Qualsevulla que siguin les regles,
el joc ha començat i la sort és 
decidida; donau-me cartes, sé
ben redecert que sortirà el teu nom.

BERNAT NADAL
La desintegració del desig, 1969